Partnerzy

 

Beneficjent MARWO-GEO Sp. z o.o. Sp. K. realizuje projekt pn.

Wzrost konkurencyjności firmy MARWO – GEO poprzez zakup i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie

skanowania 3D w celu dywersyfikacji oferty usługowej”

 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 1.5.2.

 

Cele i planowane efekty projektu: Celem projektu jest uruchomienie przez firmę Marwo-Geo innowacyjnej usługi skanowania 3D przeznaczonej dla branży architektoniczno-budowlanej.

Wartość projektu: 481 202,94 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 176 049,85 PLN

Projekt realizowany w okresie 01/07/2016 – 30/09/2016. Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Pana Macieja Różczki (tel. 606 221 196).