Partnerzy

Dotacje unijne

MARWO-GEO Sp. z o.o. Sp. K. ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup następujących elementów projektu:

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 01.07.2016

  • Zestaw do skanowania laserowego 3D – 1 szt.
  • Oprogramowanie do analizowania i opracowywania skanów 3D pozyskanych za pomocą skanera 3D – 1 szt.
Informacja o wynikach

W związku z zakończeniem procedury wyboru wykonawcy na zadania:

  • Zestaw do skanowania laserowego 3D – 1 szt.
  • Oprogramowanie do analizowania i opracowywania skanów 3D pozyskanych za pomocą skanera 3D – 1 szt.
Zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 1/2016 z dnia 01.07.2016 r. związanym z projektem pn. „Wzrost konkurencyjności firmy MARWO-GEO poprzez zakup i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie skanowania 3D w celu dywersyfikacji oferty usługowej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5., Poddziałanie 1.5.2, informujemy, iż dokonano wyboru następującej firmy na oba elementy projektu:
LEICA GEOSYSTEMS Sp. z o.o., Ul. Przasnyska 6B, 02-156 Warszawa

Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 01.07.2016

SPROSTOWANIE: Informuję, iż prawidłowa data upublicznienia zapytania ofertowego nr 2/2016 to 01.07.2016, a nie 01.06.2016, jak omyłkowo wskazano na formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/2016).
Informacja o wynikach

W związku z zakończeniem procedury wyboru wykonawcy na zadanie:

  • Zestaw do skanowania laserowego 3D – 1 szt.
Zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 2/2016 z dnia 01.07.2016 r. związanym z projektem pn. „Wzrost konkurencyjności firmy MARWO-GEO poprzez zakup i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie skanowania 3D w celu dywersyfikacji oferty usługowej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5., Poddziałanie 1.5.2, informujemy, iż dokonano wyboru następującej firmy na oba elementy projektu:
TEST-SYSTEM s. c., Ul. Młyńska 11, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Zapytanie ofertowe nr 3 z dnia 01.07.2016

Zakup systemu do digitalizacji danych – 3 szt.

Informacja o wynikach

W związku z zakończeniem procedury wyboru wykonawcy na zadanie:

  • Zakup systemu do digitalizacji danych – 3 szt.
Zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 3/2016 z dnia 01.07.2016 r. związanym z projektem pn. „Wzrost konkurencyjności firmy MARWO-GEO poprzez zakup i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie skanowania 3D w celu dywersyfikacji oferty usługowej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5., Poddziałanie 1.5.2, informujemy, iż dokonano wyboru następującej firmy na oba elementy projektu:
IC Solutions Sp. z o.o., Ul. Rubież 46/C3, 61-612 Poznań

Beneficjent MARWO-GEO sp. z o.o. sp.k. planuje zrealizować projekt pn.

Wzrost konkurencyjności firmy MARWO-GEO poprzez zakup i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie skanowania 3D w celu dywersyfikacji oferty usługowej

W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5., Poddziałanie 1.5.2 (numer projektu RPWP. 01.05.02-30-0428/15)