Partnerzy

Skanowanie

01 /5

laserowe 3D

 • pomiar obiektów przestrzennych 3D
 • inwentaryzacje architektoniczne 3D
 • tworzenie numerycznych modeli terenu 3D
 • modelowanie 3D
 • opracowanie chmury punktów
 • wizualizacje 3D

Scrolluj by przewinąć dalej

Doradztwo i nadzór

02 /5

w procesie budowlanym

 • doradztwo i sporządzanie niezbędnej dokumentacji na potrzeby procesu projektowego i realizacji inwestycji
 • koordynowanie prac geodezyjnych w sposób zgodny z założeniami projektowymi oraz standardami i przepisami technicznymi obowiązującymi w budownictwie
 • nadzór geodezyjny nad poprawnością wykonania poszczególnych etapów inwestycji:
  • kontrola wytyczeń obiektów i budowli
  • kontrola prac ziemnych (pomiary i obliczenia)
  • projektowanie i kontrola prac związanych z monitoringiem obiektów i budowli
 • przygotowanie dokumentacji podwykonawczej obiektu budowlanego

Geodezja

03 /5

ogólna

 • sporządzanie map do celów projektowych
 • pomiary sytuacyjno-wysokościowe terenu oraz opracowanie ich wyników
 • tyczenie i inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu

Geodezja

04 /5

inżynieryjna

 • kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji drogowych, kolejowych oraz budownictwa kubaturowego oraz obiektów inżynierskich
 • tyczenie i inwentaryzacja budowli
 • pomiary geodezyjne przy montażu budowli z prefabrykatów i konstrukcji stalowych
 • pomiary mas ziemnych i opracowanie wyników pomiaru
 • geodezyjna obsługa budownictwa wieżowego
 • geodezyjne pomiary geometrii budowli
 • tyczenie i pomiary inwentaryzacyjne torów suwnicowych
 • pomiary deformacji budowli i ich otoczenia – przemieszczeń i odkształceń

Sporządzanie

05 /5

dokumentacji

 • rozgraniczenia nieruchomości
 • podziały nieruchomości
 • wznowienie granic nieruchomości
 • powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne lokali, budynków i budowli