temp
wiedza
temp
doświadczenie
temp
technologia
temp
jakość
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Naszym klientom w zależności od potrzeb zapewniamy
kompleksową obsługę geodezyjną w zakresie:

I. geodezji inżynieryjnej na każdym etapie powstawania budowli:

 • kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji drogowych, kolejowych oraz budownictwa kubaturowego oraz obiektów inżynierskich
 • tyczenie i inwentaryzacja budowli
 • pomiary geodezyjne przy montażu budowli z prefabrykatów i konstrukcji stalowych
 • pomiary mas ziemnych i opracowanie wyników pomiaru
 • geodezyjna obsługa budownictwa wieżowego
 • geodezyjne pomiary geometrii budowli
 • geodezyjne pomiary fasad i elewacji budowli
 • tyczenie i pomiary inwentaryzacyjne torów suwnicowych
 • pomiary deformacji budowli i ich otoczenia – przemieszczeń i odkształceń

II. geodezji ogólnej:

 • sporządzanie map do celów projektowych
 • pomiary sytuacyjno-wysokościowe terenu oraz opracowanie ich wyników
 • tycznie i inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu

III. sporządzanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych:

 • rozgraniczenia nieruchomości
 • podziały nieruchomości
 • wznowienia granic nieruchomości
 • powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne lokali, budynków i budowli.

IV. Skanowanie laserowe 3D

W związku z realizacją projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy MARWO – GEO poprzez zakup i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie skanowania 3D w celu dywersyfikacji oferty usługowej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5., Poddziałanie 1.5.2., informujemy, że dzięki zakupowi skanera laserowego 3D firma MARWO-GEO wprowadza nową usługę skanowania laserowego 3D.

W ramach nowej usługi nastąpi możliwość dokonywania m.in:

 • pomiarów obiektów przestrzennych 3D
 • inwentaryzacje architektoniczne 3D
 • tworzenie numerycznych modeli terenu 3D
 • modelowanie 3D
 • opracowanie chmury punktów
 • wizualizacje 3D

Ponadto zastosowanie i wykorzystanie skanera laserowego 3D umożliwiło poszerzanie dotychczas świadczonych usług poprzez ich dalsze usprawnienie i udoskonalenie (technik i metod pomiaru) w ramach bieżącej prowadzonej działalności geodezyjnej firmy tj.:

 1. geodezji inżynieryjnej na każdym etapie powstawania budowli
 2. geodezji ogólnej
 3. sporządzanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych

Dotychczasowy zakres naszej działalności obejmował kompleksowe wykonawstwo usług geodezyjnych świadczonych przy realizacji obiektów o różnym przeznaczeniu i funkcji, w tym obiektów przemysłowych, usługowo-handlowych i budynków mieszkalnych. Dzięki zastosowaniu innowacyjnego skanera laserowego 3D istnieje możliwość realizacji szerokiego zakresu prac związanych z działalnością naszej firmy. Dzięki optymalnej kombinacji szybkości, zasięgu i dokładności skanowania połączonej z niezrównaną odpornością na warunki atmosferyczne oraz możliwością zebrania z terenu nieporównywalnie większej ilości informacji w stosunku do metod tradycyjnych, czyni je optymalnym rozwiązaniem do różnego rodzaju zastosowań. Jednocześnie czas wykonywanych prac znacznie się skróci, co przełoży się na zwiększenie wydajności wykonywanych prac oraz poprawę konkurencyjności firmy.

Nie boimy się podejmować realizacji nawet najbardziej nietypowych prac, a do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie i z pełnym zaangażowaniem, dostarczając wiarygodnej informacji przestrzennej na każdym etapie inwestycji.

Partnerzy