temp
wiedza
temp
doświadczenie
temp
technologia
temp
jakość
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Dotacje Unijne

Beneficjent MARWO-GEO sp. z o.o. sp.k. planuje zrealizować projekt pn.
„Wzrost konkurencyjności firmy MARWO – GEO poprzez zakup i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie skanowania 3D w celu dywersyfikacji oferty usługowej”
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5., Poddziałanie 1.5.2. (numer projektu RPWP.01.05.02-30-0428/15)

MARWO-GEO Sp. z o.o. Sp. K. ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup następujących elementów projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 Z DNIA 01.07.2016

  1. Zestaw do skanowania laserowego 3D – 1 szt.
  2. Oprogramowanie do analizowania i opracowywania skanów 3D pozyskanych za pomocą skanera 3D – 1 szt.

zapytanie ofertowe – pdf

formularz ofertowy – doc

Informacja o wynikach

W związku z zakończeniem procedury wyboru wykonawcy na zadania:

  1. Zestaw do skanowania laserowego 3D– 1 szt.
  2. Oprogramowanie do analizowania i opracowywania skanów 3D pozyskanych za pomocą skanera 3D – 1 szt.

zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 1/2016 z dnia 01.07.2016 r. związanym z projektem pn. „Wzrost konkurencyjności firmy MARWO – GEO poprzez zakup i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie skanowania 3D w celu dywersyfikacji oferty usługowej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5., Poddziałanie 1.5.2., informujemy, iż dokonano wyboru następującej firmy na oba elementy projektu:

LEICA GEOSYSTEMS Sp. z o.o., Ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 Z DNIA 01.07.2016

Zakup zestawu komputerowego – 1 zestaw

zapytanie ofertowe – pdf

formularz ofertowy – doc

SPROSTOWANIE: Informuję, iż prawidłowa data upublicznienia zapytania ofertowego nr 2/2016 to 01.07.2016, a nie 01.06.2016, jak omyłkowo wskazano na formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/2016).

Informacja o wynikach

W związku z zakończeniem procedury wyboru wykonawcy na zadanie:

  • Zakup zestawu komputerowego – 1 zestaw

zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 2/2016 z dnia 01.07.2016 r. związanym z projektem pn. „Wzrost konkurencyjności firmy MARWO – GEO poprzez zakup i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie skanowania 3D w celu dywersyfikacji oferty usługowej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5., Poddziałanie 1.5.2., informujemy, iż dokonano wyboru następującej firmy na realizację projektu:

TEST-SYSTEM s.c., Ul. Młyńska 11, 66-400 Gorzów Wielkopolski

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 Z DNIA 01.07.2016

Zakup systemu do digitalizacji danych – 3 szt.

zapytanie ofertowe – pdf

formularz ofertowy – doc

Informacja o wynikach

W związku z zakończeniem procedury wyboru wykonawcy na zadania:

  • Zakup systemu do digitalizacji danych – 3 szt.

zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 3/2016 z dnia 01.07.2016 r. związanym z projektem pn. „Wzrost konkurencyjności firmy MARWO – GEO poprzez zakup i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie skanowania 3D w celu dywersyfikacji oferty usługowej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5., Poddziałanie 1.5.2., informujemy, iż dokonano wyboru następującej firmy na realizację projektu:

IC Solutions Sp. z o.o., Ul. Rubież 46/C3, 61-612 Poznań

Partnerzy